دبیرستان دخترانه ونوس(متوسطه دوره اول) ناحیه 3 اصفهان

دبیرستان ونوس اولین مدرسه مروج سلامت روان در اصفهان

پیش ثبت نام پایه هفتم 98-97

برای دانش آموزان پایه ششم به هفتم کارنامه خیلی خوب الزامی است.

توجه: لطفا پس از انجام پیش ثبت نام از برگه ثبت نام و کارت آزمون پرینت بگیرید و به همراه کارنامه و گزارش پیشرفت تحصیلی کیفی-توصیفی به مدرسه مراجعه فرمایید.

زمان مصاحبه پس از دریافت مجوز از اداره متعاقبا اعلام خواهد شد.

آدرس کانال venushighschool@
شروع پیش ثبت نام جدید
ویرایش یا چاپ اطلاعات پیش ثبت نام با استفاده از کد رهگیری

مسابقات فرهنگی و هنری

مسابقات زبان خوارزمی 97-96

مسابقات معارف 97-96

روز هوای پاک 29 دیماه 96

روز دانش اموز 97-96

افتخارات 97-96

صبحانه مادران و دختران 96/7/17

تبریک سال سال تحصیلی جدید و دهمین سال تاسیس ونوس توسط موسس خانم مومن زاده