دبیرستان دخترانه غیر دولتی ونوس تاسیس 1386 ونوس ( و - ن - و - س ) / و: ورای فعالیت های مرسوم / ن : نوآوری و خلاقیت / و : وادی تعلیم و تربیت / س : سایبانی برای موفقیت / تلفن تماس : 03136270402 و 09135764988 آدرس : خیابان نظر شرقی ، نبش کوچه افق(13)

مسابقات ورزشی

جشنواره خوارزمی

مسابقات فرهنگی وهنری

مسابقات علمی (پیشرفت تحصیلی)

کسب مقام اول لیگ پایا و راهیابی به استان

اردوگاه شهید بهشتی

آموزش خانواده

مسابقات نهج البلاغه

ورزش صبحگاهی

نیایش صبحگاهی