ثبت نام شروع شد ثبت نام شروع شد

کسب مقام اول در مسابقات پاستل

کسب مقام سوم در مسابقات آبرنگ

کسب مقام دوم در مسابقات سرود گروهی

کسب مقام در مسابقات طراحی آرم

کسب مقام دوم در مسابقات طراحی قلم فلزی

کسب مقام اول در مسابقات مجسمه سازی

کسب مقام دوم در مسابقات داستان نویسی

کسب مقام سوم در مسابقات مقاله پژوهی نوجوانان خوارزمی

مسابقات فرهنگی و هنری

افتخارات فرهنگی و هنری دبیرستان