ثبت نام شروع شد ثبت نام شروع شد

کسب مقام سوم کشوری در مسابقات اسکیت هنری

کسب مقام دوم در مسابقات داستان نویسی

کسب مقام اول ناحیه در مسابقات شعر

کسب مقام سوم در مسابقات مقاله پژوهی نوجوانان خوارزمی

رتبه های برتر امتحانات نوبت اول کلاس نهم 98-97

جلسه سفیران سلامت ونوس

تقدیر از رتبه های برتر آزمون پیشرفت تحصیلی پایه نهم

بوی ماه مدرسه

برگزیدگان مسابقات مقاله پژوهی خوارزمی هفتم

برگزیدگان مسابقات زبان خوارزمی پایه هشتم

مشاهده مطالب قدیمی تر...