دبیرستان دخترانه غیر دولتی ونوس تاسیس 1386 ونوس ( و - ن - و - س ) / و: ورای فعالیت های مرسوم / ن : نوآوری و خلاقیت / و : وادی تعلیم و تربیت / س : سایبانی برای موفقیت / تلفن تماس : 03136270402 و 09135764988 آدرس : خیابان نظر شرقی ، نبش کوچه افق(13)

کودکان به قصه نیاز دارند

کودکان به قصه نیاز دارند: کاربر دهای افسانه و افسون. برونوتبلیهایم . مترجم کمال بهروز کیا.تهران: نشر افکار، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، ۱۳۸۴، ۵۶۸ص بها: ۶۵۰۰تومان.