دبیرستان دخترانه غیر دولتی ونوس ( و . ن . و . س ) و: ورای فعالیت های مرسوم / ن : نوآوری و خلاقیت / و: وادی تعلیم و تربیت / س : سایبانی برای موفقیت / آدرس : خیابان نظر شرقی ، نبش کوچه افق (13) تماس با ما : 03136270402 و 03137777155 و 09135764988

کودکان به قصه نیاز دارند

کودکان به قصه نیاز دارند: کاربر دهای افسانه و افسون. برونوتبلیهایم . مترجم کمال بهروز کیا.تهران: نشر افکار، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، ۱۳۸۴، ۵۶۸ص بها: ۶۵۰۰تومان.