ونوس ( و - ن - و - س ) / و: ورای فعالیت های مرسوم  / ن : نوآوری و خلاقیت  /  و : وادی تعلیم و تربیت / س : سایبانی برای موفقیت

 آدرس : خیابان نظر شرقی ، نبش کوچه افق(13)    تلفن تماس :  03136270402  و  09135764988 

دبیرستان دخترانه غیر دولتی ونوس (تاسیس 1386) اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

کادر آموزشی

پایه هفتم  پایه هشتم پایه نهم
ریاضی: سرکارخانم بناکار ریاضی: سرکار خانم امیرشاکرمی ریاضی: سرکار خانم جهانگیری

فیزیک: سرکارخانم طرفه

شیمی: سرکار خانم انوار

زیست: سرکار خانم صاحب جمعیان

فیزیک: سرکار خانم طرفه

شیمی: سرکار خانم انوار

زیست: سرکار خانم دادخواه

فیزیک: سرکار خانم طرفه

شیمی: سرکار خانم انوار

زیست: سرکار خانم دادخواه

عربی: سرکار خانم صالحی عربی: سرکار خانم صالحی عربی: سرکار خانم صالحی
دینی: سرکار خانم اعظم دینی: سرکار خانم اعظم دینی: سرکار خانم اعظم
قرآن: سرکار خانم کرباسی قرآن: سرکار خانم کرباسی قرآن: سرکار خانم کرباسی
ادبیات: سرکار خانم صادقی ادبیات: سرکار خانم مدنی ادبیات: سرکار خانم مدنی
مطالعات: سرکار خانم طوسی مطالعات: سرکار خانم مقصودی مطالعات: سرکار خانم مقصودی
ورزش: سرکار خانم عزتی ورزش: سرکار خانم عزتی ورزش:سرکار خانم عزتی
تفکروسبک زندگی: سرکار خانم فتحی تفکروسبک زندگی: سرکار خانم فتحی آمادگی دفاعی: سرکار خانم خیری
زبان: سرکار خانم ابوطالبی زیان: سرکار خانم ابوطالبی زبان: سرکار خانم ابوطالبی
هنر: سرکار خانم تاجمیرریاحی هنر: سرکار خانم تاجمیرریاحی هنر: سرکار خانم تاجمیرریاحی
فناوری: سرکار خانم میرلوحی فناوری: سرکار خانم میرلوحی فناوری: سرکار خانم میرلوحی